KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MICHAŁ FEIST

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MICHAŁ FEIST

43-300 Bielsko-Biała
ul. Listopadowa 43/II/7
NIP 937-219-02-43

Tel.: 606 301 679
E-mail: michal.feist@kancelariafeist.pl

DORADZTWO KORPORACYJNE:

 • stała obsługa przedsiębiorstw, w tym bieżące uczestnictwo przy podejmowaniu decyzji biznesowych
 • wsparcie organów stanowiących, nadzorczych oraz zarządów w tworzeniu ram prawnych ich funkcjonowania, w tym: tworzenie projektów uchwał, regulaminów
 • wsparcie przedsiębiorstw w procesach restrukturyzacyjnych, w tym w procesach z obszarów restrukturyzacji organizacyjnej
 • tworzenie spółek ramach prawa RP jak i w obcych jurysdykcjach
 • przekształcenia spółek, zmiany umów spółek/ statutów
 • doradztwo w zakresie dokapitalizowania spółek w ramach kapitałów własnych, jak i poprzez zewnętrzne finansowanie

RYNEK KAPITAŁOWY:

 • doradztwo w zakresie zawiązywania funduszów inwestycyjnych zamkniętych, zawierania umów w ramach zlecenia asset managementu na rzecz zewnętrznego podmiotu, przeprowadzanie transakcji w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym
 • przeprowadzanie emisji obligacji

POSTĘPOWANIE CYWILNE:

 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych, zabezpieczających, upadłościowych oraz z zakresu prawa restrukturyzacyjnego
 • doradztwo procesowe na wszystkich etapach postępowania

OBSŁUGA INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI:

 • doradztwo w obsłudze procesów budowlanych,
 • doradztwo w zakresie sprzedażowej strony inwestycji deweloperskiej, w tym tworzenie oraz opiniowanie umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży, umów rezerwacyjnych, przyrzeczonych umów sprzedaży

KONTRAKTY:

 • tworzenie umów w branżach usługowych, budowlanych, deweloperskich, inwestycyjnych, sprzedażowych, obejmujących szeroko pojęty rynek kapitałowy, kontraktach których przedmiotem są całe przedsiębiorstwa lub ich zorganizowane części i wielu innych
 • opiniowanie oraz weryfikacja umów pod kątem zabezpieczenia prawnego